Tổng kết tình hình thực hiện các Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2016-2020

Tổng kết tình hình thực hiện các Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2016-2020

9 liên quan

'Kích cầu' du lịch từ bảo vệ môi trường, phát huy giá trị di sản bản địa

'Kích cầu' du lịch từ bảo vệ môi trường, phát huy giá trị di sản bản địa

Làng Gò Cỏ (xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi), nằm biệt lập ngoài biển, nhưng thời gian gần...

Phát triển du lịch ở vùng cực nam Quảng Ngãi

Phát triển du lịch ở vùng cực nam Quảng Ngãi

Thiên nhiên ưu đãi cho TX.Đức Phổ nhiều cảnh đẹp nổi tiếng. Vùng đất cực nam của tỉnh không chỉ có bờ biển...

Giếng cổ Chăm Pa ở làng Gò Cỏ

Giếng cổ Chăm Pa ở làng Gò Cỏ

Làng du lịch không rác thải

Làng du lịch không rác thải

Sau gần 2 năm tham gia dự án Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt ở làng Gò Cỏ, hướng tới mục tiêu 'làng du...

Quảng Ngãi phát triển du lịch cộng đồng nông thôn

Không chỉ là vùng đất nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, Quảng Ngãi còn lưu giữ nhiều làng...

Dịch vụ du lịch nông thôn: Nhiều triển vọng

Dịch vụ du lịch nông thôn: Nhiều triển vọng

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tập trung phát triển 6 nhóm sản phẩm, trong đó có dịch vụ du lịch...

1 liên quan

Một thoáng văn- một thoáng người

Một thoáng văn- một thoáng người

27 bút ký, như 27 bức tranh khắc họa về những miền quê Quảng Ngãi mà Hồ Nghĩa Phương đã từng đến thăm, với...

Lưỡi long rim đường: Món mứt dân dã của người Gò Cỏ

Lưỡi long rim đường: Món mứt dân dã của người Gò Cỏ

Nơi mảnh đất cực nam của tỉnh, người dân thường dùng lưỡi long để chế biến thực phẩm trong bữa ăn gia đình....

71 liên quan

Chuyện về những 'nhà báo nghiệp dư

Chuyện về những 'nhà báo nghiệp dư

'Chưa từng học qua các lớp đào tạo về báo chí, cũng không làm việc tại cơ quan báo chí, nhưng nhiều nhà báo...

2 liên quan

Làng cổ Gò Cỏ - Di sản ngàn năm bên bờ biển Quảng Ngãi

Làng cổ Gò Cỏ - Di sản ngàn năm bên bờ biển Quảng Ngãi

Làng Gò Cỏ nằm bên bờ biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi lưu giữ nhiều dấu tích của văn hóa Sa Huỳnh cách đây hàng...

Làng Gò Cỏ - Báu vật Sa Huỳnh

Làng Gò Cỏ - Báu vật Sa Huỳnh

Như một công chúa Chămpa trải qua giấc ngủ dài giữa không gian Sa Huỳnh và một ngày được đánh thức, làng Gò...