Lễ Gạ Ma Thú của người Hà Nhì

Lễ Gạ Ma Thú của người Hà Nhì

Trong năm, người Hà Nhì có nhiều ngày lễ, nhưng nhộn nhịp nhất là lễ Gạ Ma Thú. Gạ Ma Thú bao gồm nhiều lễ...

1 liên quan

Lễ Gạ Ma Thú là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ Gạ Ma Thú là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 13/6, tại bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, UBND huyện Mường Nhé (Điện Biên) tổ chức Lễ...

2 liên quan

Công nhận Lễ 'Gạ Ma Thú' là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Sáng 13/6, UBND huyện Mường Nhé, Điện Biên tổ chức lễ công bố và trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể...

1 liên quan

Lễ Gạ Ma Thú là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ Gạ Ma Thú là nghi lễ lớn, quan trọng nhất trong năm của cộng đồng người Hà Nhì, được tổ chức vào tháng 2...

2 liên quan

Lễ Gạ Ma Thú là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 13/6, tại bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, UBND huyện Mường Nhé (Điện Biên) tổ chức Lễ...

2 liên quan

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch vừa có Quyết định số 446/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa...

Công bố 17 di sản được công nhận di sản phi vật thể quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định công bố danh mục Di...

Nghi lễ Mo Tham Thát của người Tày được công nhận di sản văn hóa phi vật thể

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa...