Đục thông vòm cầu đá mở rộng không gian văn hóa phố cổ Hà Nội

Đục thông vòm cầu đá mở rộng không gian văn hóa phố cổ Hà Nội

Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vừa tiến hành thí điểm đục thông vòm cầu số 93 khởi đầu cho việc triển khai đề án...

5 liên quan

Vòm cầu đá trăm tuổi được đục thông trên phố cổ Hà Nội

Vòm cầu đá trăm tuổi được đục thông trên phố cổ Hà Nội

Sau một thời gian chuẩn bị, thành phố Hà Nội vừa cho đục thông thí điểm vòm cầu 93 Phùng Hưng, kết nối với...

Đục thông vòm cầu đá mở rộng không gian văn hóa phố cổ Hà Nội

Đục thông vòm cầu đá mở rộng không gian văn hóa phố cổ Hà Nội

Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vừa tiến hành thí điểm đục thông vòm cầu số 93 khởi đầu cho việc triển khai đề án...

5 liên quan

Đục thông vòm cầu đá mở rộng không gian văn hóa phố cổ Hà Nội

Đục thông vòm cầu đá mở rộng không gian văn hóa phố cổ Hà Nội

Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vừa tiến hành thí điểm đục thông vòm cầu số 93 khởi đầu cho việc triển khai đề án...

5 liên quan

Thí điểm đục thông vòm cầu đá mở rộng không gian văn hóa phố cổ Hà Nội

Thí điểm đục thông vòm cầu đá mở rộng không gian văn hóa phố cổ Hà Nội

Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vừa tiến hành thí điểm đục thông vòm cầu số 93 (khu vực góc phố Gầm Cầu nối Hàng...

5 liên quan