Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam: Cải thiện vượt trội, song còn nhiều thách thức

Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam: Cải thiện vượt trội, song còn nhiều thách thức

Năm 2019, Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đánh giá là nền kinh tế có mức độ cải thiện điểm số...

55 liên quan

Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam qua từng chỉ số

Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam qua từng chỉ số

Năng lực cạnh tranh 4.0 (GCI 4.0) được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) giới thiệu chính thức năm 2018, cung...

55 liên quan

Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh toàn cầu

Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh toàn cầu

Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu vừa được WEF công bố, Việt Nam đứng thứ 67 trong 141 nền kinh tế năm...

55 liên quan

Năng lực cạnh tranh 2019 của Việt Nam tăng mạnh nhất

Năng lực cạnh tranh 2019 của Việt Nam tăng mạnh nhất

Việt Nam vừa được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) xếp hạng là nền kinh tế có tính cạnh tranh thứ 67 thế giới...

55 liên quan

Tăng 10 bậc, Việt Nam tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh

Tăng 10 bậc, Việt Nam tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh

Trong báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu vừa được WEF công bố, Việt Nam đứng thứ 67 trong 141 nền kinh tế...

55 liên quan