Tôn vinh, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Tại phiên họp toàn thể ngày 18-12-2014, Ðại hội đồng Liên hợp quốc nhất trí thông qua một nghị quyết về...

77 liên quan

Những đổi mới trong hợp tác phát triển GDNN Việt Nam - Đan Mạch

Những đổi mới trong hợp tác phát triển GDNN Việt Nam - Đan Mạch

Hộ thảo 'Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - hợp tác giữa Việt Nam - Đan Mạch pha 2' đã được...

Phát triển chương trình, đào tạo thí điểm trong đào tạo giáo dục nghề nghiệp

Một trong những hoạt động được chú trong triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả của Dự án Đổi mới và nâng...

3 liên quan

'30% trường nghề sẽ phải tái cấu trúc'

Các trường nghề chỉ tuyển sinh thành công nếu giải quyết tốt việc làm cho người học. Bộ Lao động Thương...

181 liên quan

Đưa chất lượng giáo dục nghề nghiệp lên tầm cao mới

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội thảo 'Kỳ thi tay nghề thế giới 2019 -...

9 liên quan

Tự chủ giáo dục nghề nghiệp: Vẫn loay hoay cơ chế và tự chủ

Cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm 2020. Theo...

181 liên quan

Xu hướng học nghề tăng nhanh ở giới trẻ

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng chọn trường nghề đang được giới trẻ nhìn nhận và thay đổi để bắt kịp...

181 liên quan

Xu hướng học nghề tăng nhanh và những kỹ năng cốt lõi

Con số hơn 2,2 triệu học viên học nghề năm 2017-2018 cho thấy tín hiệu khả quan trong giáo dục nghề nghiệp....

4 liên quan

Giáo dục nghề nghiệp: Cần những đổi mới mạnh mẽ

Ngày 20-9, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp...

181 liên quan

Đào tạo nghề chật vật với nhiều yếu kém, khó khăn

Bà Wendy Cunningham, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, hiện nay,...

181 liên quan

Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần quan tâm đúng mức đến quản lý phát triển chương trình đào tạo với sự tham...

62 liên quan

Chậm tự chủ sẽ tụt hậu

Tọa đàm 'Tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - thuận lợi và những khó khăn' vừa được Tổng cục Giáo...

181 liên quan