Gia Lai coi trọng giáo dục quốc phòng

Gia Lai coi trọng giáo dục quốc phòng

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giao cho Bộ CHQS tỉnh làm...

232 liên quan

Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chiều 11-7, Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân quân tự vệ, giáo...

3 liên quan

Những vấn đề nghiên cứu và xây dựng hoạt động giáo dục cho HSSV
Những vấn đề nghiên cứu và xây dựng hoạt động giáo dục cho HSSV - Ảnh 1
Những vấn đề nghiên cứu và xây dựng hoạt động giáo dục cho HSSV - Ảnh 2
Những vấn đề nghiên cứu và xây dựng hoạt động giáo dục cho HSSV - Ảnh 3

Những vấn đề nghiên cứu và xây dựng hoạt động giáo dục cho HSSV

Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là một môn khoa học (sẽ là môn học bắt buộc trong chương trình giáo...

1 liên quan

Gia Lai coi trọng giáo dục quốc phòng

Gia Lai coi trọng giáo dục quốc phòng

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giao cho Bộ CHQS tỉnh làm...

232 liên quan

Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giao cho Bộ CHQS tỉnh làm...

232 liên quan

Chấn chỉnh quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục quốc phòng an ninh

Chấn chỉnh quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục quốc phòng an ninh

Sở GD&ĐT Đồng Nai vừa có văn bản triển khai thực hiện Thông báo số 5125/TB-UBND và khắc phục những hạn chế...

1 liên quan

Đổi mới, nâng cao chất lượng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Đổi mới, nâng cao chất lượng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, tích cực đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng...

2 liên quan

Chấn chỉnh quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục quốc phòng an ninh

Chấn chỉnh quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục quốc phòng an ninh

Sở GD&ĐT Đồng Nai vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Thông báo số 5125/TB-UBND và khắc phục những...

1 liên quan

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại Trường Đại học Cần Thơ

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại Trường Đại học Cần Thơ

Sáng 15-5, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương...

4 liên quan

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại tỉnh Tiền Giang

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại tỉnh Tiền Giang

Sáng 14-5, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương...

1 liên quan

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại Trường Quân sự Quân khu 7

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại Trường Quân sự Quân khu 7

Sáng 13-5, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương...

4 liên quan

Đoàn kiểm tra của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh làm việc tại Trường Sĩ quan Thông tin

Đoàn kiểm tra của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh làm việc tại Trường Sĩ quan Thông tin

Sáng 10-5, Đoàn kiểm tra của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương...

4 liên quan

Nơi trang bị 'hành trang quý' cho sinh viên

Nơi trang bị 'hành trang quý' cho sinh viên

Sau một tháng học tập, rèn luyện tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), sinh viên không...

4 liên quan

Kiểm tra Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Kiểm tra Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Sáng 23-4, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Trung ương...

Kiểm tra Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên

Kiểm tra Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên

Sáng 22-4, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương...