Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

Ngân hàng Techcombank thông báo: Ông Lê Bá Dũng đã có đơn xin thôi đảm nhận cương vị Phó Tổng Giám đốc và...

Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) thông báo, đã chấp thuận đơn xin thôi đảm...

Ông Lê Bá Dũng rời ghế Phó tổng giám đốc Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám...

Ông Lê Bá Dũng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo chính thức bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng Giám đốc Khối...

Ngân hàng Techcombank có thêm Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) chính thức bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng, Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro -...

14 liên quan

Chân dung Phó Tổng Giám đốc mới bổ nhiệm của Techcombank

Mới đây, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng giữ chức vụ Phó Tổng...

3 liên quan

Techcombank có Phó Tổng giám đốc mới

Hội đồng quản trị Techcombank có Quyết định bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng làm Phó Tổng giám đốc ngân hàng.

209 liên quan