Việt Nam chủ trì nhiều sự kiện quan trọng tại GEF 6

Việt Nam chủ trì nhiều sự kiện quan trọng tại GEF 6

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 6 Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu (GEF 6) diễn ra từ ngày 23 - 29/6 tại thành...

78 liên quan

GEF6 và 36 hoạt động trong ngày làm việc thứ 4

GEF6 và 36 hoạt động trong ngày làm việc thứ 4

Ngày 26/6, tại Đà Nẵng, kỳ họp Đại hội đồng GEF6 tiếp tục diễn ra với 36 sự kiện bên lề và phiên họp Hội đồng...

78 liên quan

GEF6: Thiết lập 'dây chuyền lạnh' để tăng cường tính chống chịu với biến đổi khí hậu

GEF6: Thiết lập 'dây chuyền lạnh' để tăng cường tính chống chịu với biến đổi khí hậu

Ngày 23-6, tại Trung tâm hội nghị Ariyana, TP Đà Nẵng, Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu lần thứ...

78 liên quan

GEF6: Các Phiên họp song song cấp kỹ thuật trong ngày 23/6

Ngày 23/06, tại trung tâm hội nghị Ariyana thành phố Đà Nẵng, Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu...

9 liên quan

Đa dang sinh học tại Việt Nam: Ưu tiên đề xuất hỗ trợ từ GEF 7

Quỹ Môi trường toàn cầu - GEF hỗ trợ các dự án để giải quyết các nguyên nhân chính gây mất đa dạng sinh học...

1 liên quan