Hoạt động tài chính của GEF tại Việt Nam ​​​​​​​

GEF là tổ chức tài chính cung cấp nguồn vốn lớn nhất trên thế giới cho các dự án về môi trường. Để điều phối...

Trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong lĩnh vực kho lạnh

Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) vừa triển khai thực hiện dự án Trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát...

GEF6 và Dấu ấn Việt Nam

Trong 7 ngày (từ ngày 23/6 – 29/6), Hội nghị Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 (Hội nghị GEF6)...

7 liên quan

Hoạt động tài chính của GEF tại Việt Nam

GEF là tổ chức tài chính cung cấp nguồn vốn lớn nhất trên thế giới cho các dự án về môi trường. Để điều phối...

GEF: Tổ chức cung cấp nguồn vốn công lớn nhất toàn cầu cho các dự án môi trường

Ra đời từ năm 1991, Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thành lập nhằm mục đích giải quyết các vấn đề môi trường...

7 liên quan