Việt Nam thiếu máu hiến, tại sao tính chuyện xuất khẩu huyết tương?

Việt Nam thiếu máu hiến, tại sao tính chuyện xuất khẩu huyết tương?

Trước thông tin Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM có thể xuất khẩu huyết tương, nhiều...

6 liên quan

Bệnh viện nói về việc thừa huyết tương để xuất khẩu

Bệnh viện nói về việc thừa huyết tương để xuất khẩu

Nhiều người dân bày tỏ băn khoăn trước thông tin các ngân hàng máu thường xuyên vận động người đi hiến máu...

6 liên quan

Bộ Y tế lên tiếng việc 'thiếu máu sao đem đi xuất khẩu?'

Bộ Y tế lên tiếng việc 'thiếu máu sao đem đi xuất khẩu?'

Đại diện Bộ Y tế cho biết đang xem xét một số đề xuất của các cơ sở về việc xuất khẩu huyết tương từ chế phẩm...

6 liên quan

Bộ Y tế lên tiếng việc 'thiếu máu sao đem đi xuất khẩu?'

Bộ Y tế lên tiếng việc 'thiếu máu sao đem đi xuất khẩu?'

Đại diện Bộ Y tế cho biết bộ này đang xem xét một số đề xuất của các cơ sở về việc xuất khẩu huyết tương từ...

13 liên quan

Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu Huyết học được công nhận chuẩn GMP Châu Âu

Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu Huyết học được công nhận chuẩn GMP Châu Âu

Theo thông tin từ Sở Y tế TP HCM, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Y tế thuộc Bộ Y tế nước Cộng hòa Áo (Austrian...

13 liên quan

Bên trong ngân hàng máu đầu tiên đạt chuẩn Châu Âu ở TP.HCM

Bên trong ngân hàng máu đầu tiên đạt chuẩn Châu Âu ở TP.HCM

Đây là khung cảnh bên trong ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM. Nơi đang chuẩn bị chuẩn...

13 liên quan

Việt Nam sẽ sớm xuất khẩu huyết tương sang các nước Châu Âu

Việt Nam sẽ sớm xuất khẩu huyết tương sang các nước Châu Âu

Chiều 5-4, Ngân hàng máu - Bệnh viện (BV) Truyền máu Huyết học TPHCM thông tin chính thức đạt chứng nhận GMP...

13 liên quan

Ngân hàng máu đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận GMP

Ngân hàng máu đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận GMP

Chứng nhận ngoài đảm bảo chất lượng máu an toàn hơn cho người bệnh còn mở ra cơ hội cho Việt Nam xuất khẩu...

13 liên quan

Việt Nam sẽ xuất khẩu huyết tương sang châu Âu

Việt Nam sẽ xuất khẩu huyết tương sang châu Âu

Với chứng nhận GMP Châu Âu, Bệnh viện Truyền máu Huyết học có thể hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng chính sách GMP tại...

13 liên quan