PV GAS dành nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ trong tháng 3

PV GAS dành nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ trong tháng 3

Trong tháng 3/2019, PV GAS và các đơn vị thành viên, trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi...

Những người trẻ sáng tạo và sáng tạo thành công ở GPP Cà Mau

Những người trẻ sáng tạo và sáng tạo thành công ở GPP Cà Mau

Vũ Thanh Sơn, Trần Thanh Minh, Nguyễn Trần Quốc Khang, Tăng Hoàng Du, Trương Công Em là những người còn rất...

1 liên quan

Kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc: Không ít khó khăn

Kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc: Không ít khó khăn

Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Hà Nội...

2 liên quan

42 nhà thuốc của các bệnh viện lớn tại Hà Nội vẫn chưa chịu kết nối liên thông dữ liệu

42 nhà thuốc của các bệnh viện lớn tại Hà Nội vẫn chưa chịu kết nối liên thông dữ liệu

Tính đến thời điểm này, vẫn còn tới 42 nhà thuốc trực thuộc các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Hà Nội, trong...

1 liên quan

Tuổi trẻ dấn thân và luôn khát khao cống hiến

Tuổi trẻ dấn thân và luôn khát khao cống hiến

Vũ Thanh Sơn, Trần Thanh Minh, Nguyễn Trần Quốc Khang, Tăng Hoàng Du, Trương Công Em-họ là những người ở thế...

VINPHACO đặt mục tiêu doanh thu 620 tỷ đồng năm 2019

VINPHACO đặt mục tiêu doanh thu 620 tỷ đồng năm 2019

CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) cho biết, năm 2019, Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 620 tỷ đồng, phấn...