Hành trình về tương lai

Hành trình về tương lai

Hơn 100 doanh nghiệp đã tham gia chương trình Lợi thế cạnh tranh do Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI)...

4 liên quan

Kiến tạo giá trị bền vững thiết thực

Kiến tạo giá trị bền vững thiết thực

HEINEKEN đã lan tỏa thông điệp #Chọn Sống Xanh đến cộng đồng.

7 liên quan

Chung tay đầu tư cho tăng trưởng xanh

Chung tay đầu tư cho tăng trưởng xanh

Trong bối cảnh Việt Nam còn thiếu hụt dòng đầu tư vào các dự án phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, cần...

1 liên quan

Thúc đẩy huy động vốn đầu tư vào các dự án tăng trưởng xanh

Thúc đẩy huy động vốn đầu tư vào các dự án tăng trưởng xanh

Trong bối cảnh Việt Nam còn thiếu hụt dòng đầu tư vào các dự án phát triển bền vững, cần có những sáng kiến...

Huy động nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh

Huy động nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh

Chiều 28/5, tại Tp.Hồ Chí Minh đã diễn ra Diễn đàn Tài chính bền vững do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối...

2 liên quan

Toàn bộ tàu chiến Mỹ ở vịnh Ba Tư đã nằm trong tầm kiểm soát của Iran

Toàn bộ tàu chiến Mỹ ở vịnh Ba Tư đã nằm trong tầm kiểm soát của Iran

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và Quân đội Iran đã kiểm soát toàn bộ vịnh Ba Tư, ở phía bắc eo biển...

107 liên quan

Thúc đẩy phát triển tài chính xanh ở Việt Nam

Thúc đẩy phát triển tài chính xanh ở Việt Nam

Ở Việt Nam, tăng trưởng xanh được xác định là một chiến lược nhằm hướng đến phát triển bền vững, không chỉ...

4 liên quan