Mong manh dự án tỷ USD

Mong manh dự án tỷ USD

Nhiều dự án tỷ USD đã được các nhà đầu tư đề xuất, nhưng vấn đề là bao nhiêu trong số đó đã thành hiện thực?

Hoan nghênh doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác về năng lượng tại Việt Nam

Hoan nghênh doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác về năng lượng tại Việt Nam

Chiều 9-9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Scott Kicker, Tổng Giám đốc điều hành Công ty năng lượng...

6 liên quan

'Đại gia' Mỹ xin cơ chế để làm dự án nhà máy điện khí tại Việt Nam

Công ty năng lượng Gen X Energy (Hoa Kỳ) đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành xem xét đưa dự án nhà máy điện...

Việt Nam muốn mời nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ tới đầu tư

Chiều 9/9 tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Scott...

6 liên quan

Tiếp khách

Chiều 9-9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ tiếp ông X.Kích-cơ, Tổng Giám đốc điều hành...

6 liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Công ty năng lượng Hoa Kỳ

Chiều 9/9 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Scott Kicker, Tổng Giám đốc điều...

8 liên quan

Gen X Energy muốn cung cấp khí cho PV Power

'Gen X' là một công ty Mỹ thuộc danh mục đầu tư của Tập đoàn Blackstone - quỹ đầu tư tư nhân lớn thứ 2 trên...

1 liên quan

Gen X Energy mong muốn hợp tác cung cấp LNG nhập khẩu cho các nhà máy điện của PV Power

Ngày 21/3, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), Phó Tổng giám đốc PV Power...

1 liên quan

Gần 6 tỷ USD đầu tư Dự án Tổ hợp khí hóa lỏng LNG Cái Mép Hạ

Dự án sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn, tổng công suất hóa khí đạt 9 triệu tấn/năm; tổng công suất bể...