Bắc Giang: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trạm trộn bê tông không phép

Bắc Giang: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trạm trộn bê tông không phép

Trạm trộn bê tông không phép, sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường suốt hơn 1 năm trời khiến người...

4 liên quan

Lục Nam - Bắc Giang: Chủ tịch tỉnh ra ''tối hậu thư'' xử lý vụ trạm bê tông Đức Quân xây trên đất nông nghiệp

Liên quan đến thông tin phản ánh trạm trộn bê tông Đức Quân xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Vũ Xá, huyện...

1 liên quan

Bắc Giang: Chủ tịch huyện Lục Nam chỉ đạo làm rõ việc trạm trộn bê tông Đức Quân xây trên đất nông nghiệp

Liên quan đến thông tin phản ánh trạm trộn bê tông Đức Quân xây dựng trên đất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi...

4 liên quan

Bắc Giang: Trạm bê tông hoạt động không phép hơn một năm qua

Bắc Giang: Trạm bê tông hoạt động không phép hơn một năm qua

Dù chưa được các cấp chính quyền đồng ý, thế nhưng trạm bê tông Đức Quân vẫn hoạt động không phép trong hơn...

4 liên quan

Vụ trạm bê tông không phép ở Bắc Giang: Vượt mặt tỉnh ngang nhiên hoạt động

Vụ trạm bê tông không phép ở Bắc Giang: Vượt mặt tỉnh ngang nhiên hoạt động

Dù UBND có báo cáo lên tỉnh xin ý kiến nhưng chưa được trả lời, trạm bê tông Đức Quân này vẫn ngang nhiên...

1 liên quan