Học giả Indonesia: 'trò chơi' yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông

Học giả Indonesia: 'trò chơi' yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông

Trung Quốc muốn lợi dụng dịch Covid-19 để tăng cường sự ảnh hưởng trên Biển Đông là nhận định của học giả...

168 liên quan

Đến năm 2050, rác ở đại dương sẽ nặng hơn khối lượng cá

Đến năm 2050, rác ở đại dương sẽ nặng hơn khối lượng cá

Việt Nam xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác nhựa lớn trên thế giới.

Việt Nam xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác nhựa lớn

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) phối hợp Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và...

Hợp tác quốc tế giải quyết vấn nạn rác thải nhựa ở Biển Đông

Ngày 16-1, tại Hà Nội, đã diễn ra Đối thoại Biển lần thứ tư với chủ đề 'Hợp tác quốc tế giải quyết vấn nạn...

1 liên quan

Hợp tác quốc tế giải quyết vấn nạn rác thải nhựa ở Biển Đông

Sáng 16/1, tại Hà Nội, đã diễn ra đối thoại biển lần thứ tư với chủ đề 'Hợp tác quốc tế giải quyết vấn nạn...

Hợp tác quốc tế giải quyết vấn nạn rác thải nhựa ở Biển Đông

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) phối hợp Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và...

Hợp tác quốc tế giải quyết vấn nạn rác thải nhựa ở Biển Đông

Học viện Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Australia và Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung đã tổ chức Đối thoại...