Nhà ở xã hội Hà Nội: Nhiều dự án nhưng vẫn khó mua vì thiếu vốn ưu đãi

Nhà ở xã hội Hà Nội: Nhiều dự án nhưng vẫn khó mua vì thiếu vốn ưu đãi

Với những chính sách mới của thành phố Hà Nội, người mua nhà ở xã hội sẽ hiện thực được giấc mơ mua/thuê nhà...

10 liên quan

Hà Nội thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội cho 11.000 người

Hà Nội thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội cho 11.000 người

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định đồng ý việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án thí điểm khu...

3 liên quan

Hà Nội thí điểm dự án nhà ở xã hội tập trung quy mô 11.000 người

Hà Nội thí điểm dự án nhà ở xã hội tập trung quy mô 11.000 người

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự...

2 liên quan

Hà Nội thí điểm khu nhà ở xã hội hoàn thiện hạ tầng cho 11.000 người

Hà Nội thí điểm khu nhà ở xã hội hoàn thiện hạ tầng cho 11.000 người

UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án thí điểm khu nhà ở xã hội kết nối xanh Green...

Hà Nội thí điểm dự án nhà ở xã hội tập trung 40ha tại Đông Anh

Hà Nội thí điểm dự án nhà ở xã hội tập trung 40ha tại Đông Anh

UBND TP Hà Nội vừa giao Liên danh Tổng Công ty xây dựng Hà Nội – CTCP và Công ty CP Bất động sản Vinalines...

157 liên quan