Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

  Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh điều này khi chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy...

  Gần 400 nhà quản lý, nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam thảo luận về giáo dục mở

  Gần 400 nhà quản lý, nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam thảo luận về giáo dục mở

  Giáo dục mở là xu hướng giáo dục hướng tới nền giáo dục tiên tiến - một triết lý giáo dục hướng tới loại bỏ...

  Đại biểu đến từ 23 quốc gia bàn luận về giáo dục mở

  Sáng 24/10, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Hiệp hội các trường đại học mở châu Á (AAOU). Hội nghị sẽ diễn...

  Gần 400 đại biểu quốc tế dự hội nghị các trường đại học mở châu Á

  Hội nghị thường niên lần thứ 32 của Hiệp hội các trường đại học mở châu Á (AAOU 2018) với chủ đề Giáo dục...

  Tinh giản biên chế là xu thế tất yếu và đúng đắn

  Để thực hiện Nghị quyết 18 có hiệu quả, đòi hỏi phải tiến hành một cách thận trọng, kiên quyết, bảo đảm công...

  Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tăng cường hợp tác quốc tế về công tác dân số

  Bạn đọc Thiên Lý ở Thanh Hóa hỏi: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tăng cường hợp tác quốc tế về công tác dân...

  Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng hiện nay là làm tốt công tác tham mưu...

  Công tác thực thi pháp luật trên biển được tăng cường

  Thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung...

  Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý biển và hải đảo

  Với quyết tâm đưa nước ta trở thành nước mạnh về biển, năm 2007, Đảng và Nhà nước đã ban hành Chiến lược biển...

  17 liên quan

  Trung ương giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

  Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất 100% việc giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu...

  12 liên quan

  Ông Nguyễn Phú Trọng tái cử chức Tổng Bí thư, chuẩn bị công bố Bộ Chính trị khóa mới

  Trang tin chính thức đại hội XII vừa đưa bức ảnh của TTXVN với dòng chú thích: Các đại biểu Hội nghị lần thứ...

  92 liên quan