Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xây dựng đội ngũ chuyên gia năng suất chất lượng nòng cốt mang tầm quốc tế

VietQ
10/7/2021

Hướng tới xây dựng các chương trình đào tạo năng suất trong Trường Đại học

VietQ
09/4/2021

Triển khai kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng tại Quảng Ninh

VietQ
08/4/2021

Đẩy mạnh triển khai Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương

VietQ
02/4/2021

Để Việt Nam trở thành nền kinh tế đổi mới sáng tạo

VietQ
22/3/2021

Để Việt Nam trở thành nền kinh tế đổi mới sáng tạo trong tương lai

VietQ
22/2/2021

Thúc đẩy quá trình sản xuất hàng hóa tiến tới sản xuất thông minh

VietQ
30/1/2021

Trụ cột giúp tăng năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

VietQ
14/1/2021

Quản trị năng suất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

13/1/2021

Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học

13/1/2021

Hội thảo khoa học Các công vụ quản trị năng suất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

13/1/2021

Tiếp tục tăng cường hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

VietQ
13/1/2021

Năng suất chất lượng: Bước chuyển hóa quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển

VietQ
26/11/2020

Một thập kỷ nâng cao năng suất và chất lượng, gia tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp

26/11/2020

Chuyên gia nêu giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

VietQ
27/10/2020

Phát triển năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo - yếu tố then chốt trong tăng trưởng kinh tế

VietQ
22/10/2020

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

17/10/2020

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Năng suất Việt Nam và Đại học Kinh tế Quốc dân

VietQ
15/10/2020