Đấu thầu qua mạng, hiệu quả chi tiêu công

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) được xây dựng năm 2009 và chính thức vận hành trên toàn quốc từ...

1 liên quan

Gỡ 'nút thắt' để đẩy mạnh đấu thầu qua mạng

Gỡ 'nút thắt' để đẩy mạnh đấu thầu qua mạng

Câu chuyện tăng tính minh bạch, cũng như giảm chi phí trong hoạt động đấu thầu thông qua việc đẩy mạnh triển...

Đấu thầu qua mạng - công cụ tốt cho doanh nghiệp nắm bắt 'kho tàng' cơ hội

Đấu thầu qua mạng - công cụ tốt cho doanh nghiệp nắm bắt 'kho tàng' cơ hội

Đó là chia sẻ của ông Adu Gyamfi Abunyewa, chuyên gia đấu thầu cao cấp của WB tại Việt Nam trong 'Diễn đàn...

33 liên quan

Đấu thầu qua mạng - công cụ tốt cho doanh nghiệp nắm bắt 'kho tàng' cơ hội

Đấu thầu qua mạng - công cụ tốt cho doanh nghiệp nắm bắt 'kho tàng' cơ hội

Đó là chia sẻ của ông Adu Gyamfi Abunyewa, chuyên gia đấu thầu cao cấp của WB tại Việt Nam trong 'Diễn đàn...

5 liên quan

Tháo gỡ vướng mắc đấu thầu qua mạng

Tháo gỡ vướng mắc đấu thầu qua mạng

Được đưa vào thử nghiệm từ năm 2009 và chính thức triển khai trên toàn quốc vào năm 2016, hệ thống mạng đấu...

5 liên quan

Đấu thầu qua mạng: Gian nan và còn nhiều thách thức

Đấu thầu qua mạng: Gian nan và còn nhiều thách thức

Chia sẻ kinh nghiệm tại 'Diễn đàn đấu thầu qua mạng (ĐTQM) Việt Nam 2018' tại Hà Nội sáng 8/8/2018, các chuyên...

531 liên quan