Tìm chìa khóa giúp đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp

Tìm chìa khóa giúp đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp

Trong bối cảnh các chương trình, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang tạo...

Chàng trai 9X đưa cây dược liệu lạ từ rừng về làm giàu cho dân bản

Chàng trai 9X đưa cây dược liệu lạ từ rừng về làm giàu cho dân bản

Nếu như những ngày đầu thị trường còn lạ lẫm với các loại tinh dầu như màng tang, chùa dù… thì đến nay, nhiều...

Khởi nghiệp trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số - Bài 2: Kết nối để hỗ trợ khởi nghiệp

Khởi nghiệp trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số - Bài 2: Kết nối để hỗ trợ khởi nghiệp

Tổ Công tác 569 để kết nối nghiên cứu, xây dựng chính sách và xây dựng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp cho đồng...

67 liên quan

Khởi nghiệp trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số - Bài 2: Kết nối để hỗ trợ khởi nghiệp

Khởi nghiệp trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số - Bài 2: Kết nối để hỗ trợ khởi nghiệp

Tổ Công tác 569 để kết nối nghiên cứu, xây dựng chính sách và xây dựng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp cho đồng...

Khởi nghiệp trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số - Bài 1: Tiếp 'lửa' cho thanh niên

Khởi nghiệp trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số - Bài 1: Tiếp 'lửa' cho thanh niên

Với quyết tâm 'không để ai bị bỏ lại phía sau' trong công cuộc phát triển chung, năm 2018, Chính phủ tiếp...

Thúc đẩy khởi nghiệp – chìa khóa phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thúc đẩy khởi nghiệp – chìa khóa phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Trong bối cảnh nguồn lực cho thực hiện chính sách dân tộc ngày càng khó khăn, việc thúc đẩy khởi nghiệp đang...