Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo năm 2019

Ngày 4-8, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội), T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Học viện Phật...

Gần 500 tăng ni phật tử tham gia 'Ngày hội Hiến máu cứu người'

Gần 500 tăng ni phật tử tham gia 'Ngày hội Hiến máu cứu người'

Ngày 4/8, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Học viện...

9 liên quan

Hàng trăm tăng ni, phật tử tham dự ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Hàng trăm tăng ni, phật tử tham dự ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo' sẽ không chỉ dừng lại một ngày mà đây là điểm khởi đầu cho...

16 liên quan

Ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo'

Ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo'

75 liên quan

Hàng trăm tăng ni sinh, phật tử tham gia hiến máu và đăng ký hiến tặng mô, tạng
Hàng trăm tăng ni sinh, phật tử tham gia hiến máu và đăng ký hiến tặng mô, tạng - Ảnh 1
Hàng trăm tăng ni sinh, phật tử tham gia hiến máu và đăng ký hiến tặng mô, tạng - Ảnh 2
Hàng trăm tăng ni sinh, phật tử tham gia hiến máu và đăng ký hiến tặng mô, tạng - Ảnh 3

Hàng trăm tăng ni sinh, phật tử tham gia hiến máu và đăng ký hiến tặng mô, tạng

75 liên quan

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự 'Ngày hội hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự 'Ngày hội hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo'

Sáng 4-8, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Học...

9 liên quan

Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo

Ngày 4/8, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Học viện...

9 liên quan

Gần 500 tăng ni sinh Học viên Phật giáo Việt Nam tham gia hiến máu cứu người

Gần 500 tăng ni sinh Học viên Phật giáo Việt Nam tham gia hiến máu cứu người

Gần 500 tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam sẽ tham gia chương trình 'Ngày hội hiến máu cứu người' vào...

75 liên quan

Ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo'

Ngày hội 'Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo'

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phối hợp...

16 liên quan