Hơn 100 triệu đồng đến với nhân dân và chiến sĩ cửa khẩu Lóng Sập

Hơn 100 triệu đồng đến với nhân dân và chiến sĩ cửa khẩu Lóng Sập

Trong chương trình 'Caravan - Hành trình nhân ái' lần thứ 3 năm 2019, Hanoisme và Đoàn Thanh niên Ban Tuyên...

7 liên quan

Doanh nghiệp thủ đô chia sẻ khó khăn với nhân dân và chiến sĩ cửa khẩu Lóng Sập

Doanh nghiệp thủ đô chia sẻ khó khăn với nhân dân và chiến sĩ cửa khẩu Lóng Sập

Trong khuôn khổ chương trình 'Caravan - Hành trình nhân ái' lần thứ 3 năm 2019, cộng đồng doanh nghiệp thủ...

7 liên quan

100 triệu đồng đến với nhân dân và chiến sĩ cửa khẩu Lóng Sập
100 triệu đồng đến với nhân dân và chiến sĩ cửa khẩu Lóng Sập - Ảnh 1
100 triệu đồng đến với nhân dân và chiến sĩ cửa khẩu Lóng Sập - Ảnh 2
100 triệu đồng đến với nhân dân và chiến sĩ cửa khẩu Lóng Sập - Ảnh 3

100 triệu đồng đến với nhân dân và chiến sĩ cửa khẩu Lóng Sập

Trong 2 ngày 15 - 16/11, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme), Báo Biên phòng, Đoàn Thanh...

7 liên quan

Thông điệp nhân ái, nghĩa tình

Thông điệp nhân ái, nghĩa tình

Phát huy truyền thống nhân ái cao đẹp, từ ngày 15 đến 16-11, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme)...

7 liên quan

'Caravan - Hành trình nhân ái 2019' lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại cửa khẩu Lóng Sập

'Caravan - Hành trình nhân ái 2019' lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại cửa khẩu Lóng Sập

Từ ngày 15 đến 16-11, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phối hợp với Báo Biên phòng; Đoàn...

7 liên quan

Caravan- Hành trình nhân ái 2019 lần 3 đến Cửa khẩu Lóng Sập

Caravan- Hành trình nhân ái 2019 lần 3 đến Cửa khẩu Lóng Sập

Ngày 15-16/11, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô phối hợp với cơ quan biên phòng, Đoàn Thanh niên - Ban Tuyên...

1 liên quan