Phát động cuộc thi 'Hào khí Trường Sơn'

Phát động cuộc thi 'Hào khí Trường Sơn'

Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, ngày 22/3, tại Hà...

Phát động Cuộc thi viết 'Hào khí Trường Sơn'

Phát động Cuộc thi viết 'Hào khí Trường Sơn'

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019),...

Phát động cuộc thi viết 'Hào khí Trường Sơn'

Phát động cuộc thi viết 'Hào khí Trường Sơn'

Cuộc thi nhằm tôn vinh tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng của quân dân ta trong 16 năm (1959 - 1975) phục...

Phát động cuộc thi viết 'Hào khí Trường Sơn'

Phát động cuộc thi viết 'Hào khí Trường Sơn'

Cuộc thi nhằm tôn vinh tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng của quân và dân ta trên tuyến đường Trường Sơn...

Phát động Cuộc thi viết 'Hào khí Trường Sơn'

Phát động Cuộc thi viết 'Hào khí Trường Sơn'

Sáng 22-3, tại Hà Nội, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh (CCB)...

Phát động cuộc thi viết 'Hào khí Trường Sơn'

Phát động cuộc thi viết 'Hào khí Trường Sơn'

Ngày 22-3, tại Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam...