Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Hoàng Trung - Người cận vệ già vĩ đại của Lưu Bị

  Hoàng Trung - Người cận vệ già vĩ đại của Lưu Bị

  Thành ngữ 'Bách phát, bách trúng' trong tiếng Hoa cũng bắt nguồn từ tài bắn tên của ông. Tuy nhiên cuối đời,...

  28 liên quan

  Điều gì khiến Tôn Quyền sợ 'tái mặt' ngay lập tức khi nghe Lưu Bị nghiến răng nói 1 câu?

  Điều gì khiến Tôn Quyền sợ 'tái mặt' ngay lập tức khi nghe Lưu Bị nghiến răng nói 1 câu?

  Sau cái chết của Quan Vũ, Lưu Bị phải chịu một đòn đả kích lớn, ngay sau đó ông lập tức đưa ra tuyên ngôn...

  5 liên quan

  Cái chết oan nghiệt của Trương Phi: Lưu Bị, Khổng Minh đứng sau 'giật dây'

  Nhà nghiên cứu Trung Quốc Uông Hoành Hoa chỉ ra, trong 'Tam Quốc diễn nghĩa', tác giả La Quán Trung đã thực...

  6 liên quan

  Tam Quốc Diễn Nghĩa: Ba nhân vật khiến Gia Cát Lượng sợ hãi nhất trong đời

  Gia Cát Lượng một đời sợ nhất ba người, trong đó người đầu tiên thông minh hơn ông, hai người còn lại khiến...

  58 liên quan

  Tam Quốc: Bí ẩn cô con gái được mệnh danh hổ nữ của Quan Vũ

  Biết tin Quan Vũ tử trận, Lưu Bị nghiến răng nói 1 câu khiến Tôn Quyền sợ tái mặt

  Cái chết của Quan Vũ là một đòn đả kích lớn đối với Lưu Bị, ông lập tức đưa ra tuyên ngôn 'liều mạng'.

  2 liên quan

  3 nhân vật khiến Gia Cát Lượng sợ hãi nhất trong đời là ai?

  Gia Cát Lượng một đời sợ nhất ba người, trong đó người đầu tiên thông minh hơn ông, hai người còn lại khiến...

  58 liên quan

  Tam Quốc Diễn Nghĩa: Trận đánh khiến Lưu Bị dẫn theo 'tứ hổ thượng tướng', nhất chiến xưng vương

  Trong Tam quốc diễn nghĩa, trận chiến Hán Trung là một trong những trận đại chiến lớn nhất. Lưu Bị đích thân...

  Sau khi Quách Gia chết, Khổng Minh mới xuất sơn, sự thực ai mới là người tài giỏi hơn?

  Hai sự kiện lớn đã cùng xảy ra vào năm Công Nguyên 207, đó là Quách Gia qua đời không thể tiếp tục trợ giúp...

  Sau khi Quách Gia chết, Khổng Minh mới xuất sơn, sự thực ai mới là người tài giỏi hơn?

  Hai sự kiện lớn đã cùng xảy ra vào năm Công Nguyên 207, đó là Quách Gia qua đời không thể tiếp tục trợ giúp...

  7 liên quan