Chỉ định 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Chỉ định 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 5...

4 liên quan

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị lần thứ 21, khóa XVIII để thực hiện các nội dung về...

4 liên quan

Ông Phan Trọng Tấn được phê chuẩn làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Ông Phan Trọng Tấn được phê chuẩn làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm...

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Tại Quyết định 1196/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND...

2 liên quan

Phú Thọ họp bất thường bầu Phó Chủ tịch tỉnh

Phú Thọ họp bất thường bầu Phó Chủ tịch tỉnh

HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa tổ chức phiên họp bất thường để quyết định công tác...

Phú Thọ: Miễn nhiệm 1 Phó chủ tịch HĐND, bầu 2 Phó chủ tịch UBND và HĐND

Phú Thọ: Miễn nhiệm 1 Phó chủ tịch HĐND, bầu 2 Phó chủ tịch UBND và HĐND

Ngày 23/8, HĐND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức phiên họp bất thường để quyết định công tác nhân sự HĐND và UBND tỉnh.

3 liên quan

Phú Thọ: Bầu Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phú Thọ: Bầu Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 23/8, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã tổ chức Kỳ họp bất thường quyết định công...