Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Tại Quyết định 1196/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

4 liên quan

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Ông Phan Trọng Tấn vừa được Thủ tướng phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 -2021.

4 liên quan

Phú Thọ họp bất thường bầu Phó Chủ tịch tỉnh

Phú Thọ họp bất thường bầu Phó Chủ tịch tỉnh

HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa tổ chức phiên họp bất thường để quyết định công tác...

5 liên quan

Phú Thọ bầu tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Phú Thọ bầu tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Ông Vi Mạnh Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ. Ông Phan Trọng Tấn được bầu làm Phó Chủ...

5 liên quan

Phú Thọ: Miễn nhiệm 1 Phó chủ tịch HĐND, bầu 2 Phó chủ tịch UBND và HĐND

Phú Thọ: Miễn nhiệm 1 Phó chủ tịch HĐND, bầu 2 Phó chủ tịch UBND và HĐND

Ngày 23/8, HĐND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức phiên họp bất thường để quyết định công tác nhân sự HĐND và UBND tỉnh.

5 liên quan

Phú Thọ có Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh mới

Phú Thọ có Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh mới

Các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đã bỏ phiếu bầu ông Vi Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông...

5 liên quan