Từ 2015-2017, Nghệ An tinh giản được 1.577 công chức, viên chức

Từ 2015-2017, Nghệ An tinh giản được 1.577 công chức, viên chức

Đây là nội dung được đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu tại...

6 liên quan

'Bó đũa chọn cột cờ' trong công tác cán bộ

'Bó đũa chọn cột cờ' trong công tác cán bộ

Vấn đề này được nêu ra tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với một số đơn vị sự nghiệp y tế cấp tỉnh...

Anh Sơn: Một đơn vị sự nghiệp chỉ có 4 người làm việc

Anh Sơn: Một đơn vị sự nghiệp chỉ có 4 người làm việc

Đây là thực tế được nêu tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với các đơn vị sự nghiệp thực hiện các...

Công khai các chung cư chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
Công khai các chung cư chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy - Ảnh 1 Công khai các chung cư chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy - Ảnh 2 Công khai các chung cư chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy - Ảnh 3

Công khai các chung cư chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Đó là một trong những nội dung Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan...

Thành phố Vinh sẽ sáp nhập một số phường, xã có quy mô nhỏ

Thành phố Vinh sẽ sáp nhập một số phường, xã có quy mô nhỏ

Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với UBND thành phố Vinh chiều 24/4 theo...

Phân loại, đánh giá HTX ở cơ sở chưa thực chất và toàn diện

Phân loại, đánh giá HTX ở cơ sở chưa thực chất và toàn diện

Đây là vấn đề được nêu tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn...

Không nên đặt ra chỉ tiêu thành lập HTX cho các địa phương

Không nên đặt ra chỉ tiêu thành lập HTX cho các địa phương

Đây là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với UBND huyện Nam Đàn theo chương trình...

Nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã
Nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã - Ảnh 1 Nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã - Ảnh 2 Nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã - Ảnh 3

Nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh sáng 27/3 để bàn về những nhiệm vụ giám sát...