'Nếu không đi đến tận cùng ý kiến cử tri nghĩa là hoạt động HĐND đã thất bại'

'Nếu không đi đến tận cùng ý kiến cử tri nghĩa là hoạt động HĐND đã thất bại'

Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND...

Chủ tịch UBND tỉnh nêu 4 lợi thế Nghĩa Đàn cần khai thác tốt để phát triển nhanh, mạnh

Chủ tịch UBND tỉnh nêu 4 lợi thế Nghĩa Đàn cần khai thác tốt để phát triển nhanh, mạnh

Làm việc với lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh 4 lợi thế và đề nghị...

Nhiều hợp đồng thu hút khó vào biên chế
Nhiều hợp đồng thu hút khó vào biên chế - Ảnh 1 Nhiều hợp đồng thu hút khó vào biên chế - Ảnh 2 Nhiều hợp đồng thu hút khó vào biên chế - Ảnh 3

Nhiều hợp đồng thu hút khó vào biên chế

Nhiều cán bộ hợp đồng diện thu hút nguồn chất lượng cao của tỉnh, giai đoạn 2003 - 2012 đã làm việc nhiều...

'Bó đũa chọn cột cờ' trong công tác cán bộ

'Bó đũa chọn cột cờ' trong công tác cán bộ

Vấn đề này được nêu ra tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với một số đơn vị sự nghiệp y tế cấp tỉnh...

Anh Sơn dự kiến sáp nhập 10 xã quy mô nhỏ

Anh Sơn dự kiến sáp nhập 10 xã quy mô nhỏ

Thông tin này được đưa ra tại cuộc làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND huyện Anh Sơn theo chương trình...

Anh Sơn: Một đơn vị sự nghiệp chỉ có 4 người làm việc

Anh Sơn: Một đơn vị sự nghiệp chỉ có 4 người làm việc

Đây là thực tế được nêu tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với các đơn vị sự nghiệp thực hiện các...

Phân loại, đánh giá HTX ở cơ sở chưa thực chất và toàn diện
Phân loại, đánh giá HTX ở cơ sở chưa thực chất và toàn diện - Ảnh 1 Phân loại, đánh giá HTX ở cơ sở chưa thực chất và toàn diện - Ảnh 2 Phân loại, đánh giá HTX ở cơ sở chưa thực chất và toàn diện - Ảnh 3

Phân loại, đánh giá HTX ở cơ sở chưa thực chất và toàn diện

Đây là vấn đề được nêu tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn...