Quyết tâm hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách năm 2018

Quyết tâm hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách năm 2018

Đến thời điểm này, cơ quan tài chính đã có thể dự kiến sát số thu ngân sách nhà nước (NSNN) và chi ngân...

60 liên quan

Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách đạt hơn 5.000 tỷ đồng

Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách đạt hơn 5.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/10, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu ngân sách đạt hơn 5.005,9 tỷ đồng, tăng gấp đôi so...

5 liên quan

Linh hoạt, sáng tạo trong điều hành thu ngân sách

Xuất phát điểm từ một tỉnh thu không đủ chi, phải thường xuyên nhận trợ cấp ngân sách của trung ương, từ...

1 liên quan

Cân đối tài chính cho năm 2019

Năm 2018, khả năng tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn vượt 4,35% dự toán Trung ương giao,...

60 liên quan

Thạch Hà thu ngân sách đạt hơn 230 tỷ đồng

Tính từ đầu năm đến nay, thu ngân sách trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đạt hơn 230 tỷ đồng, bằng 112%...

Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Sáng 3-10, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9.