Hơn 4.500 ha đất lâm nghiệp bị xâm lấn trồng cây ăn quả: Vỡ quy hoạch!

Hơn 4.500 ha đất lâm nghiệp bị xâm lấn trồng cây ăn quả: Vỡ quy hoạch!

Hà Tĩnh hiện có 4.513 ha đất lâm nghiệp đã bị xâm lấn để trồng các loại cây ăn quả có múi. Điều này không...

51 liên quan

Hà Tĩnh phấn đấu gieo trồng hơn 12.000 ha cây trồng vụ đông

Hà Tĩnh phấn đấu gieo trồng hơn 12.000 ha cây trồng vụ đông

Vụ đông năm 2018, Hà Tĩnh phấn đấu gieo trồng hơn 12.000 ha cây trồng các loại theo hướng liên kết, sản xuất...

'Cú hích' lớn cho sản xuất cây ăn quả có múi ở Hà Tĩnh
'Cú hích' lớn cho sản xuất cây ăn quả có múi ở Hà Tĩnh - Ảnh 1 'Cú hích' lớn cho sản xuất cây ăn quả có múi ở Hà Tĩnh - Ảnh 2 'Cú hích' lớn cho sản xuất cây ăn quả có múi ở Hà Tĩnh - Ảnh 3

'Cú hích' lớn cho sản xuất cây ăn quả có múi ở Hà Tĩnh

Thực hiện các nghị quyết về 'tam nông' của Trung ương và Tỉnh ủy, nông dân Hà Tĩnh tạo nên bước ngoặc lớn...

Chủ động nước tưới, giảm thiểu thiệt hại

Chủ động nước tưới, giảm thiểu thiệt hại

Nắng nóng trên diện rộng hơn 1 tuần qua đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân....

Đồng ruộng xứ Thanh nứt toác vì 'khát nước', nhiều diện tích lúa chết khô

Đồng ruộng xứ Thanh nứt toác vì 'khát nước', nhiều diện tích lúa chết khô

Những ngày này, nhiều cánh đồng lúa vụ hè thu của người dân Thanh Hóa đang khát khô, đất nổi màu bạc trắng...