Quảng Trị đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án lớn

Quảng Trị đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án lớn

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, năm 2019 tỉnh có 29 dự án lớn có vai trò tạo động lực cho sự phát triển kinh tế...

Quảng Trị đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án kinh tế lớn

Quảng Trị đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào các dự án kinh tế lớn

Phần lớn các dự án động lực đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị được thành lập năm 2015, gồm 17 xã,...

Đốc thúc tiến độ thực hiện các dự án nhà máy điện gió tại Quảng Trị

Ngày 20/9, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với các ngành chức năng liên quan nhằm đốc thúc đẩy nhanh...

1 liên quan

Khởi công nhiều dự án năng lượng tái tạo

Thực hiện mục tiêu đưa Quảng Trị thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực Bắc Trung Bộ, 4 nhà máy...

Quảng Trị khởi công xây dựng hai nhà máy điện gió

Nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập lại tỉnh Quảng Trị (1/7/1989 – 1/7/2019), ngày 27/6, Công ty Trách...

ĐHĐCĐ GELEX: Mục tiêu doanh thu 16.700 tỷ đồng

Năm 2019, GELEX đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt khoảng 16.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất...