Tam quốc diễn nghĩa: Trước khi chết, Mã Siêu để lại tâm thư cho Lưu Bị với mục đích gì?

Tam quốc diễn nghĩa: Trước khi chết, Mã Siêu để lại tâm thư cho Lưu Bị với mục đích gì?

So với các hổ tướng khác của nhà Thục Hán, Mã Siêu thực sự là người bất hạnh về phần gia đình. Gia tộc của...

46 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Hạ Hầu Đôn từng bị Lã Bố bắt và đánh bất phân thắng bại với Quan Vũ

Tam quốc diễn nghĩa: Hạ Hầu Đôn từng bị Lã Bố bắt và đánh bất phân thắng bại với Quan Vũ

Hạ Hầu Đôn rất được Tào Tháo tín nhiệm, thường đảm nhận tiên phong, dẫn đầu đội quân xông pha trận mạc. Hạ...

Tam quốc diễn nghĩa: Triệu Vân từng giết một mãnh tướng đánh ngang tay với Hứa Chử?

Triệu Vân (?-229), tự Tử Long, sinh tại huyện Chân Định thuộc quận Thường Sơn, nay là huyện Chính Định,...

46 liên quan

Danh tướng nào của Tào Ngụy khiến Lưu Bị e sợ?

Năm 219, trong trận chiến tại núi Định Quân, một trong Ngũ hổ tướng nhà Thục là Hoàng Trung đã chém chết...

5 liên quan

Hoàng Trung - Người cận vệ già vĩ đại của Lưu Bị

Thành ngữ 'Bách phát, bách trúng' trong tiếng Hoa cũng bắt nguồn từ tài bắn tên của ông. Tuy nhiên cuối...

19 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Mối quan hệ phức tạp của các anh hùng đương thời

Vào thời kỳ Tam Quốc, quần hùng nổi dậy, anh tài thiên hạ xuất hiện tranh đấu khắp nơi nhưng đánh đi đánh...

35 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Mối quan hệ phức tạp của các anh hùng đương thời

Vào thời kỳ Tam Quốc, quần hùng nổi dậy, anh tài thiên hạ xuất hiện tranh đấu khắp nơi nhưng đánh đi đánh...

4 liên quan

Trận đánh Lưu Bị dẫn theo 'tứ hổ thượng tướng', nhất chiến xưng vương

Trong Tam quốc diễn nghĩa, trận chiến Hán Trung là một trong những trận đại chiến lớn nhất. Lưu Bị đích...

19 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Ba nhân vật khiến Gia Cát Lượng sợ hãi nhất trong đời

Gia Cát Lượng một đời sợ nhất ba người, trong đó người đầu tiên thông minh hơn ông, hai người còn lại khiến...

Trận đánh Lưu Bị dẫn theo 'tứ hổ thượng tướng', nhất chiến xưng vương

Trong Tam quốc diễn nghĩa, trận chiến Hán Trung là một trong những trận đại chiến lớn nhất. Lưu Bị đích...

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc dũng tướng Hạ Hầu Đôn bị thương, nuốt trọn con ngươi

Hạ Hầu Đôn (? –220), tự là Nguyên Nhượng là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam quốc trong lịch sử...

4 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật chấn động mà La Quán Trung cố ý chối bỏ không đưa vào trong bộ tiểu thuyết

Trong bộ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa tác giả La Quán Trung không viết một dòng nào về người vợ của...

22 liên quan

Đâu chỉ Hạ Hầu Đôn thời Tam quốc, ở Đại Việt cũng có dũng tướng bị thương, nuốt trọn con ngươi

Hạ Hầu Đôn trong 1 trận đánh bị tên bắn trúng mắt, ông liền rút ra rồi nuốt chửng con ngươi. Trong sử Việt...

Hoàng Trung - Hổ tướng dũng mãnh với tài bắn tên 'bách phát bách trúng' của Lưu Bị

Hoàng Trung là vị hổ tướng dũng mãnh, khí chất dẫn đầu tam quân, đặc biệt ông có tài bắn cung thiện nghệ và...

19 liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Trận đánh khiến Lưu Bị dẫn theo 'tứ hổ thượng tướng', nhất chiến xưng vương

Trong Tam quốc diễn nghĩa, trận chiến Hán Trung là một trong những trận đại chiến lớn nhất. Lưu Bị đích...

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc dũng tướng Hạ Hầu Đôn bị thương, nuốt trọn con ngươi

Hạ Hầu Đôn (? –220), tự là Nguyên Nhượng là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam quốc trong lịch sử...

Quan hệ thông gia chồng chéo giữa 2 địch thủ Lưu Bị - Tào Tháo

Lưu Bị và Tào Tháo là 2 thủ lĩnh quân phiệt nổi tiếng thời Tam Quốc. Cuộc đời của 2 nhân vật này có biết...

5 liên quan