Việt Nam đăng cai Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM 13

Việt Nam đăng cai Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM 13

Sáng 24/10, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn Hợp...

8 liên quan

Việt Nam đăng cai Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Ngày 24-10, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo về việc Hải quan Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức hội nghị Tổng...

8 liên quan

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan

Thông qua việc chủ trì Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), Hải quan Việt Nam mong...

8 liên quan

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 13

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 13

Tại buổi họp báo chuyên đề về việc tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan diễn đàn hợp tác Á- Âu (ASEM)...

8 liên quan

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13 sẽ diễn ra tại Việt Nam

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13 sẽ diễn ra tại Việt Nam

Thực hiện nghĩa vụ thành viên trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), Tổng cục Hải quan Việt Nam sẽ...

8 liên quan

Diền đàn ASEM: Thúc đẩy hợp tác tạo thuận lợi thương mại

Diền đàn ASEM: Thúc đẩy hợp tác tạo thuận lợi thương mại

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tháng 10/2019, Tổng cục Hải quan Việt Nam chủ trì đăng cai tổ chức Hội...

3 liên quan

Ba nội dung ưu tiên tại Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Ba nội dung ưu tiên tại Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Hải quan Việt Nam dự kiến đề xuất 3 nội dung ưu tiên để đưa vào kế hoạch hành động hải quan ASEM 2019 – 2020...

8 liên quan

Hội nghị Tổng cục trưởng hải quan ASEM đóng vai trò là một diễn đàn định hướng

Hội nghị Tổng cục trưởng hải quan ASEM đóng vai trò là một diễn đàn định hướng

Theo Tổng cục hải quan, để thực hiện nghĩa vụ thành viên trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Á – Âu (ASEM), Tổng...

3 liên quan

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13

Sáng 24-10, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề về việc đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng...

1 liên quan