Cảnh báo rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố xảy ra ở công nghệ tài chính

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cảnh báo những rủi ro bảo mật, rò rỉ dữ liệu, rủi ro rửa tiền và tài trợ...

1 liên quan

NHNN muốn 'siết' hoạt động Fintech để tránh rủi ro

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt...

121 liên quan

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt...

121 liên quan

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt...

121 liên quan

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt...

Demo Day - Ngày trình diễn các giải pháp công nghệ

Demo Day - Ngày trình diễn các giải pháp công nghệ

Ngày trình diễn giải pháp công nghệ nhằm khuyến khích sự phát triển của công nghệ tài chính, thúc đẩy hợp...