Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Tích hợp dịch vụ công của Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia

  Tích hợp dịch vụ công của Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia

  Các nội dung về thực hiện Chính phủ điện tử của ngành Hải quan đạt được những kết quả tích cực so với mục...

  5 liên quan

  Duy trì 'phong độ' cải cách hành chính trong ngành Tài chính

  Duy trì 'phong độ' cải cách hành chính trong ngành Tài chính

  Có thể nói, trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa để hỗ trợ tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của...

  152 liên quan

  Hải quan Quảng Trị chủ động lắng nghe tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

  Hải quan Quảng Trị cần chủ động nguồn thu ngân sách, lắng nghe khó khăn, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có chính...

  6 liên quan

  Công chức Hải quan nặng lòng với công tác cán bộ

  Là người cán bộ công đoàn đầy nhiệt huyết ở Hải quan Quảng Bình, anh Nguyễn Phương Thắng, Phó Chi cục trưởng...

  Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan

  Thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS...

  152 liên quan

  Hải quan tiên phong cải cách, hiện đại hóa

  Với nhiều nỗ lực cải cách, hiện đại hóa, ngành Hải quan được đánh giá là cơ quan đi đầu trong triển khai ứng...

  2 liên quan