Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh', Cụm số II cấp tỉnh

Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh', Cụm số II cấp tỉnh

Ngày 16-8, tại thị xã Bỉm Sơn, Ban Tổ chức Cuộc thi Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp tỉnh đã tổ...

16 liên quan

Mường Lát tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Mường Lát tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Ngày 14-8, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'.

3 liên quan

Huyện Hoằng Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'
Huyện Hoằng Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' - Ảnh 1
Huyện Hoằng Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' - Ảnh 2
Huyện Hoằng Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' - Ảnh 3

Huyện Hoằng Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Chiều 12-8, Huyện ủy Hoằng Hóa đã tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'.

16 liên quan

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Sáng 8-8, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'. Tới...

11 liên quan

Huyện Nga Sơn tổ chức Hội thi ' Học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Nga Sơn tổ chức Hội thi ' Học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Ngày 5 – 8, tại Nhà Văn hóa xã Nga Trường, Ban tổ chức hội thi 'Học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh',...

16 liên quan