Đường sắt cao tốc: Đề xuất xây học viện, lập tổng công ty

Đường sắt cao tốc: Đề xuất xây học viện, lập tổng công ty

Nhiều đại biểu đồng quan điểm những gì Việt Nam làm được thì phải để trong nước làm. Tránh trường hợp vay...

Tiền của mình nhưng doanh nghiệp Việt suốt đời làm thầu phụ?

Tiền của mình nhưng doanh nghiệp Việt suốt đời làm thầu phụ?

Tránh tình trạng doanh nghiệp nước ngoài làm chủ còn người Việt Nam suốt đời làm thầu phụ, trong khi đây là...

Đường sắt tốc độ cao: Lo trả lương chuyên gia chục ngàn đô/tháng

Nếu không đào tạo được đội ngũ nhân lực phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao, VN sẽ phải thuê chuyên gia...

5 liên quan

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 'đẻ' thêm Học viện đường sắt làm gì?

Để quản lý vận hành, khai thác đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cần đào tạo 13.773 nhân lực (bằng 50% nhân...

3 liên quan

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Đề xuất lập Học viện đường sắt

Để có cơ sở đào tạo phục vụ cho việc đầu tư xây dựng và vận hành khai thác đường sắt tốc độ cao trong giai...