Tiền của mình nhưng doanh nghiệp Việt suốt đời làm thầu phụ?

Tiền của mình nhưng doanh nghiệp Việt suốt đời làm thầu phụ?

Tránh tình trạng doanh nghiệp nước ngoài làm chủ còn người Việt Nam suốt đời làm thầu phụ, trong khi đây là...

2 liên quan

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Tránh vay tiền để chỉ làm thầu phụ

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Tránh vay tiền để chỉ làm thầu phụ

Ngày 11/10, Bộ GTVT tiếp tục họp để nghe báo cáo của tư vấn về đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và lấy ý kiến...

Đường sắt tốc độ cao: Lo trả lương chuyên gia chục ngàn đô/tháng

Đường sắt tốc độ cao: Lo trả lương chuyên gia chục ngàn đô/tháng

Nếu không đào tạo được đội ngũ nhân lực phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao, VN sẽ phải thuê chuyên gia...

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 'đẻ' thêm Học viện đường sắt làm gì?

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 'đẻ' thêm Học viện đường sắt làm gì?

Để quản lý vận hành, khai thác đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cần đào tạo 13.773 nhân lực (bằng 50% nhân lực...

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Đề xuất lập Học viện đường sắt

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Đề xuất lập Học viện đường sắt

Để có cơ sở đào tạo phục vụ cho việc đầu tư xây dựng và vận hành khai thác đường sắt tốc độ cao trong giai...