Buộc thôi học 7 thí sinh trường Quân đội sau khi chấm thẩm định

Buộc thôi học 7 thí sinh trường Quân đội sau khi chấm thẩm định

Bộ Quốc phòng nhất trí với đề nghị của các học viện, trường sỹ quan buộc thôi học, trả về địa phương 7 thí...

74 liên quan

Các trường quân đội đuổi học 7 thí sinh sau khi chấm thẩm định

Các trường quân đội đuổi học 7 thí sinh sau khi chấm thẩm định

Sau khi có kết quả thẩm định, các học viện, trường sỹ quan trong Quân đội đã công bố quyết định của Bộ Quốc...

74 liên quan

Thí sinh Hòa Bình bị hạ điểm sau chấm thẩm định vẫn được học trường quân đội

Thí sinh Hòa Bình bị hạ điểm sau chấm thẩm định vẫn được học trường quân đội

Theo thông tin từ Thông tấn Quân đội, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã trả về địa phương 7 thí sinh...

74 liên quan

Buộc thôi học 7 thí sinh trường Quân đội sau khi chấm thẩm định

Bộ Quốc phòng nhất trí với đề nghị của các học viện, trường sỹ quan buộc thôi học, trả về địa phương 7 thí...

74 liên quan

Bộ Quốc phòng buộc thôi học 7 thí sinh Hòa Bình và Sơn La sau khi chấm thẩm định

Bộ Quốc phòng buộc thôi học 7 thí sinh Hòa Bình và Sơn La sau khi chấm thẩm định

Sau khi có kết quả chấm thẩm định, Bộ Quốc phòng nhất trí với đề nghị của các học viện, trường sỹ quan buộc...

74 liên quan