Ông Hoàng Nam được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Hoàng Nam được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ngày 6/12, HĐND tỉnh Quảng Trị khoáVII kỳ họp cuối năm tiếp tục phiên họp thứ 2, xem xét các tờ trình, đề...

20 liên quan

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất

Ông Nguyễn Văn Hùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất và ông Hồ...

47 liên quan

Ông Hoàng Nam được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Hoàng Nam được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp...

20 liên quan

Ông Hoàng Nam được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Hoàng Nam được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Tại ngày họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị (kỳ họp thứ 9, khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021)...

20 liên quan

Quảng Trị: Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Phó Chủ tịch tỉnh

Quảng Trị: Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Phó Chủ tịch tỉnh

Ông Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị vừa được bầu giữ chức...

6 liên quan