Thời xưa: 'Quan à! Sống tệ dân chê'

Thời xưa: 'Quan à! Sống tệ dân chê'

Trong việc trị nước yên dân dạo xưa, các vị vua không thể không nhờ cậy đến đội ngũ quan viên giúp việc cho...

1 liên quan

Gia đình duy nhất trong sử Việt có ông, cha, cháu cùng đỗ trạng nguyên

Gia đình duy nhất trong sử Việt có ông, cha, cháu cùng đỗ trạng nguyên

Hồ Tông Thốc là một trong những nhân tài khoa bảng lừng danh trong lịch sử phong kiến nước ta. Con trai và...

Gia đình duy nhất trong lịch sử việt có 3 đời đỗ trạng nguyên

Nhắc đến gia đình, dòng họ của ông, nhân dân xứ Nghệ có câu ca rằng: 'Một nhà ba trạng nguyên ngồi, một...

Gia đình duy nhất trong lịch sử việt có 3 đời đỗ trạng nguyên

Nhắc đến gia đình, dòng họ của ông, nhân dân xứ Nghệ có câu ca rằng: 'Một nhà ba trạng nguyên ngồi, một...

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công thông đường Hồ Tông Thốc

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công thông đường Hồ Tông Thốc

Chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu đơn vị chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ...

1 liên quan

Gia đình duy nhất của nước Việt có ông, cha, cháu đỗ trạng nguyên

Năm 1341, Hồ Tông Thốc thi đỗ trạng nguyên khi mới 17 tuổi, mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia...

Bộ sách địa lý lịch sử quý về đất Nghệ An

Học giả Trần Văn Giáp nhận xét: 'Nay so sánh về loại sách địa phương nói về tỉnh Nghệ An thì thấy chỉ có...