Đề xuất hỗ trợ vốn nâng cấp cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản

Đề xuất hỗ trợ vốn nâng cấp cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, nếu đến ngày 1/10/2020, 4 cảng cá chỉ định không đáp ứng được các tiêu...

1 liên quan

Quảng Ngãi: Hướng đến vùng 'hạt nhân' nông nghiệp công nghệ cao

Quảng Ngãi: Hướng đến vùng 'hạt nhân' nông nghiệp công nghệ cao

Lựa chọn, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, hướng...

16 liên quan

Tàu 67 nằm bờ, ngư dân nợ nần chồng chất

Tình trạng nợ xấu đang tăng nhanh, cần phải có hướng tháo gỡ giúp ngư dân theo Nghị định 67 của Chính phủ...

23 liên quan

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khai thác, bảo quản sản phẩm xa bờ

Diễn đàn là cơ hội để các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp giao lưu, trao đổi với ngư dân, giúp...

38 liên quan

Ứng dụng KHKT trong khai thác và bảo quản trên tàu khai thác xa bờ

'Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) trong khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác xa bờ'...

56 liên quan