Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch chưa lắp hệ thống báo cháy tự động

Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch chưa lắp hệ thống báo cháy tự động

VH- UBND TP Hạ Long vừa có văn bản đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng,...

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long chưa hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cảm biến nhiệt hoặc cảm biến khói đã...

61 liên quan

Quảng Ninh: Đình chỉ 20 tàu du lịch do thiếu hệ thống cảnh báo PCCC tự động

Quảng Ninh: Đình chỉ 20 tàu du lịch do thiếu hệ thống cảnh báo PCCC tự động

UBND TP.Hạ Long đã có văn bản đề nghị cảnh vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh dừng cấp phép rời cảng, bến và...

Đình chỉ 20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Đình chỉ 20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

UBND TP Hạ Long ngày 7-8 cho biết, vừa có văn bản đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp...

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Cảng vụ đường thủy nội...

61 liên quan

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh từ...

61 liên quan

Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Cảng vụ đường thủy...

61 liên quan

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh...

61 liên quan

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Lý do đình chỉ là, đến ngày 5/8, các chủ tàu trên chưa hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cảm biến nhiệt hoặc...

61 liên quan

20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long bị đình chỉ hoạt động từ ngày 8/8

20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long bị đình chỉ hoạt động từ ngày 8/8

Quảng Ninh đề nghị từ chối cấp phép rời cảng, bến và đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long...

61 liên quan

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

thegioitiepthi.vn UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Cảng vụ đường thủy...

61 liên quan

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

UBND thành phố Hạ Long đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng với 20 tàu...

61 liên quan