Đổi mới và nâng cao chất lượng Thi đua - Khen thưởng

Đổi mới và nâng cao chất lượng Thi đua - Khen thưởng

Thi đua yêu nước, xét cả về lý luận và thực tiễn, luôn có sức sống mạnh mẽ, đóng góp vào sự thành công của...

Thể hiện tinh thần xung kích, sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam trong thời kỳ mới

Thể hiện tinh thần xung kích, sức mạnh và khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam trong thời kỳ mới

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tại bất cứ nơi đâu, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Tổ quốc, với...

53 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X - Ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X - Ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X - Ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X

Sáng 23-6, tại Thủ đô Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT)...

53 liên quan

Thủ tướng: Khát vọng Việt Nam hùng cường đã được đưa vào phong trào thi đua yêu nước

Thủ tướng: Khát vọng Việt Nam hùng cường đã được đưa vào phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương diễn ra sáng nay (20/2), Thủ tướng...

18 liên quan

Thủ tướng: Thi đua khen thưởng phải tạo khí thế mới

Thủ tướng: Thi đua khen thưởng phải tạo khí thế mới

Một khí thế mới, niềm tin vào tương lai của dân tộc với khát vọng đưa Việt Nam hùng cường đã được nhân dân...

18 liên quan

Nhân lên nhiều tấm gương tiêu biểu, đẩy lùi cái ác, cái xấu

Nhân lên nhiều tấm gương tiêu biểu, đẩy lùi cái ác, cái xấu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương nêu rõ khi chủ trì...

18 liên quan

Bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch trong công tác khen thưởng

Bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch trong công tác khen thưởng

Để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tiếp tục góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm...

Ngành Kiểm sát hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá

Ngành Kiểm sát hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi...

972 liên quan

Công tác thi đua khen thưởng là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ CAND
Công tác thi đua khen thưởng là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ CAND - Ảnh 1
Công tác thi đua khen thưởng là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ CAND - Ảnh 2
Công tác thi đua khen thưởng là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ CAND - Ảnh 3

Công tác thi đua khen thưởng là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ CAND

Ngày 20-12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do...

13 liên quan

Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm thực chất, hiệu quả

Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm thực chất, hiệu quả

Sáng 15/10, VKSND tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm...

972 liên quan

VKSND tối cao hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

VKSND tối cao hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

VKSND tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW...

5 liên quan