Chương trình mới cần sách mới

Chương trình mới cần sách mới

Đó là khẳng định định của PGS Trần Kiều, thành viên Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1. Trao đổi với...

65 liên quan

Cần thẩm định lại Hội đồng thẩm định SGK

Cần thẩm định lại Hội đồng thẩm định SGK

Sau sự kiện bộ SGK công nghệ giáo dục lớp 1 của GS. Hồ Ngọc Đại bị 'bật' khỏi danh sách những bộ SGK được...

49 liên quan

Hội đồng thẩm định nêu lý do bộ sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Hội đồng thẩm định nêu lý do bộ sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Hội đồng thẩm định SGK cho rằng, đánh giá các Bộ SGK được tiến hành theo nguyên lý ưu tiên sự phù hợp với...

65 liên quan

13 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa theo chương trình mới

13 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa theo chương trình mới

Sách giáo khoa được xếp loại 'Đạt' và lọt qua vòng thẩm định khi thỏa mãn 13 tiêu chí theo quy định tiêu chuẩn,...

65 liên quan

SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Người loại nói gì?

SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Người loại nói gì?

Theo Hội đồng thẩm định, sách của GS Hồ Ngọc Đại có những yêu cầu quá cao, hàn lâm, hoặc không cần thiết đặt...

65 liên quan

Bộ sách công nghệ Giáo dục lớp 1 bị loại khỏi vòng thẩm định, GS Hồ Ngọc Đại nói gì?

Bộ sách công nghệ Giáo dục lớp 1 bị loại khỏi vòng thẩm định, GS Hồ Ngọc Đại nói gì?

Ngày 12-9, trong khuôn khổ buổi sinh hoạt chuyên đề do Hội Truyền thông số tổ chức tại Hà Nội, Giáo sư (GS)...

65 liên quan

Diễn đàn đổi mới chương trình, SGK: Sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại sẽ không còn được dạy?

Diễn đàn đổi mới chương trình, SGK: Sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại sẽ không còn được dạy?

Bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại vừa bị Hội đồng thẩm định SGK quốc gia...

65 liên quan

'Sách của GS Hồ Ngọc Đại có nhiều điểm không phù hợp chương trình mới'

'Sách của GS Hồ Ngọc Đại có nhiều điểm không phù hợp chương trình mới'

Hội đồng thẩm định SGK cho biết việc thẩm định, đánh giá các bộ SGK được tiến hành theo nguyên lý ưu tiên...

65 liên quan

Sách Công nghệ giáo dục bị loại, GS. Hồ Ngọc Đại đã biết 'chuyện này sẽ xảy ra'

Sách Công nghệ giáo dục bị loại, GS. Hồ Ngọc Đại đã biết 'chuyện này sẽ xảy ra'

Bộ Sách giáo khoa lớp 1 Công nghệ giáo dục do GS.TS. Hồ Ngọc Đại làm chủ biên bị Hội đồng thẩm định quốc gia...

65 liên quan

Hơn 900.000 học sinh đang học, tại sao sách tiếng Việt Công nghệ giáo dục không đạt thẩm định?

Hơn 900.000 học sinh đang học, tại sao sách tiếng Việt Công nghệ giáo dục không đạt thẩm định?

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định SGK, sách Toán và Tiếng Việt – Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại...

65 liên quan