TX Quảng Yên: Trao hỗ trợ xây 'Mái ấm tình thương'

TX Quảng Yên: Trao hỗ trợ xây 'Mái ấm tình thương'

Ngày 4/11, Hội LHPN TX Quảng Yên tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây 'Mái ấm tình thương' cho hộ nghèo năm 2020.

Hiệu quả từ các CLB của phụ nữ

Hiệu quả từ các CLB của phụ nữ

Nhằm tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên phụ nữ, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã...

1 liên quan

Hướng về phụ nữ nghèo Bình Liêu

Hướng về phụ nữ nghèo Bình Liêu

Những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh đã có nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống của hội viên nghèo, khó...

5 liên quan

Đa dạng hóa hình thức hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số

Đa dạng hóa hình thức hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số

Quảng Ninh hiện có 22 dân tộc anh em đang sinh sống, người dân tộc thiểu số tập trung phần lớn tại các...

2 liên quan

Nhiều mô hình thiết thực của phụ nữ Quảng Yên

Nhiều mô hình thiết thực của phụ nữ Quảng Yên

Trong thời gian qua, Hội LHPN TX Quảng Yên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với thực hiện các...

953 liên quan

Phụ nữ xây dựng đời sống văn hóa, văn minh

Phụ nữ xây dựng đời sống văn hóa, văn minh

Xây dựng đời sống văn hóa là phong trào được triển khai rộng khắp với sự chung tay của nhiều đoàn thể, tổ...

953 liên quan

Quảng Yên: Thăm, tặng quà phụ nữ nghèo

Quảng Yên: Thăm, tặng quà phụ nữ nghèo

Ngày 11/4, Hội LHPN TX Quảng Yên tổ chức đi thăm, trao tặng quà cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, khó...

12 liên quan

Tạo việc làm, phát triển kinh tế cho phụ nữ

Tạo việc làm, phát triển kinh tế cho phụ nữ

Những năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã phát huy vai trò trong việc phát triển kinh tế. Mạnh...

4 liên quan

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

Giải phóng phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện là một trong những mục tiêu mà Đảng và Nhà...

3 liên quan

Phụ nữ Quảng Yên tích cực xây dựng đời sống văn hóa

Phụ nữ Quảng Yên tích cực xây dựng đời sống văn hóa

Không chỉ phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, thời gian qua, phụ nữ Quảng Yên luôn tích cực...

12 liên quan