Khoảnh khắc bùi ngùi chia tay Tàu Thanh niên SSEAYP 2018

Khoảnh khắc bùi ngùi chia tay Tàu Thanh niên SSEAYP 2018

Gia đình nuôi, bạn trẻ TPHCM và các đại biểu thanh niên ôm thật chặt trong phút chào tạm biệt để tiếp tục...

TPHCM tuyên dương 78 thủ khoa tuyển sinh đầu vào và tốt nghiệp

TPHCM tuyên dương 78 thủ khoa tuyển sinh đầu vào và tốt nghiệp

Các tân thủ khoa được tuyên dương trong những năm qua và hôm nay chắc chắn sẽ là nguồn nhân lực chất lượng...

Phát huy tiềm năng to lớn của sinh viên TPHCM

Phát huy tiềm năng to lớn của sinh viên TPHCM

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện...

Kỳ vọng vào sự đóng góp đa dạng của sinh viên TPHCM
Kỳ vọng vào sự đóng góp đa dạng của sinh viên TPHCM - Ảnh 1 Kỳ vọng vào sự đóng góp đa dạng của sinh viên TPHCM - Ảnh 2 Kỳ vọng vào sự đóng góp đa dạng của sinh viên TPHCM - Ảnh 3

Kỳ vọng vào sự đóng góp đa dạng của sinh viên TPHCM

Ngày 21/10, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020)...

Thành đoàn TPHCM: 25 năm lớn mạnh phong trào thanh niên tình nguyện hè

Thành đoàn TPHCM: 25 năm lớn mạnh phong trào thanh niên tình nguyện hè

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ TPHCM suốt chặng đường 25 năm qua đã ghi những dấu...

Giới thiệu với xã hội diện mạo mới, sức sống mới của tổ chức Đoàn-Hội

Giới thiệu với xã hội diện mạo mới, sức sống mới của tổ chức Đoàn-Hội

Khoảng 60 nghìn chiến sỹ tình nguyện Mùa hè xanh TPHCM năm nay đã chính thức bắt tay thực hiện những công...

36 liên quan