Hapro - tái cơ cấu để tập trung phát triển các lĩnh vực cốt lõi có hiệu quả

Sau khoảng thời gian 2 năm kể từ khi hoàn tất quá trình cổ phần hóa, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công...

16 liên quan

Hapro tái cơ cấu mạnh mẽ sau cổ phần hóa, tập trung phát triển sâu mảng bán lẻ

Hapro tái cơ cấu mạnh mẽ sau cổ phần hóa, tập trung phát triển sâu mảng bán lẻ

Gần đây giới đầu tư quan tâm tới sự kiện Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG không còn trực tiếp...

Hapro - Tái cơ cấu để tập trung phát triển lĩnh vực cốt lõi

Hapro - Tái cơ cấu để tập trung phát triển lĩnh vực cốt lõi

Sau khoảng thời gian 2 năm kể từ khi hoàn tất quá trình cổ phần hóa, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro)...

3 liên quan

Hapro tái cơ cấu để tập trung phát triển các lĩnh vực cốt lõi có hiệu quả

Sau khoảng thời gian 2 năm kể từ khi hoàn tất quá trình cổ phần hóa, Hapro đã có những bước chuyển mình rõ...

Tập đoàn BRG - Hapro đạt tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 64 triệu USD năm 2019

Sau gần 2 năm hoạt động theo mô hình cổ phần, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP đã trở thành công ty...

Hapro tập trung nguồn lực cho xuất khẩu và thương mại dịch vụ sau cổ phần hóa

Sau khi cổ phần hóa, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã có những chuyển biến rõ nét cả trong lĩnh...

3 liên quan

Hapro tập trung nguồn lực cho xuất khẩu và thương mại dịch vụ sau cổ phần hóa

12 liên quan

Hapro ký hợp đồng xuất khẩu nông sản trị giá hai triệu USD

Từ ngày 20 đến 27-10, Đoàn xúc tiến thương mại của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần (Hapro)...

Hapro: Tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu hậu cổ phần hóa

6 tháng sau khi bán cổ phần lần đầu ra công chúng và tổ chức đại hội cổ đông lần đầu, hoạt động sản xuất...