Lần đầu tổ chức, Phú Thọ tái hiện gì trong Hội làng Việt cổ?

Lần đầu tổ chức, Phú Thọ tái hiện gì trong Hội làng Việt cổ?

Hơn 600 nghệ nhân, diễn viên và người dân Phú Thọ sẽ tham gia trình diễn chương trình Tôn vinh tín ngưỡng...

18 liên quan

Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu trên miền đất Tổ

Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu trên miền đất Tổ

600 người dân địa phương sẽ tham gia màn rước Mẫu Âu Cơ, Mẫu Thượng thiên, Mẫu Thượng ngàn, Mẫu Thoải, Mẫu...

18 liên quan

Hé lộ sức mạnh huyền bí trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Hé lộ sức mạnh huyền bí trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Hơn 600 nghệ nhân, diễn viên và người dân Phú Thọ sẽ tham gia trình diễn tín ngưỡng thờ Mẫu trong chương trình...

18 liên quan

Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và Hội làng Việt cổ

Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và Hội làng Việt cổ

Ngày 5/11, tại Phú Thọ, Sở VHTTT-DL phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thanh...

18 liên quan

Lần đầu tiên tái hiện Hội làng Việt cổ và tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu ở Phú Thọ

Lần đầu tiên tái hiện Hội làng Việt cổ và tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu ở Phú Thọ

Các hoạt động giới thiệu văn hóa dân gian, trong đó có di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu, Hội làng Việt cổ...

18 liên quan