BHXH Việt Nam ghi dấu ấn vai trò Chủ tịch ASSA năm 2018-2019

BHXH Việt Nam ghi dấu ấn vai trò Chủ tịch ASSA năm 2018-2019

Với chủ đề 'Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trao quyền đổi mới An sinh xã hội', Hội nghị Ban Chấp hành...

25 liên quan

ASSA 36: Tìm giải pháp công nghệ quản lý hệ thống an sinh xã hội hiệu quả hơn

ASSA 36: Tìm giải pháp công nghệ quản lý hệ thống an sinh xã hội hiệu quả hơn

Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 36 (ASSA 36) diễn ra tại Brunei vừa chính thức khai mạc. Hội...

25 liên quan

BHXH Việt Nam: Chủ động hội nhập, sáng tạo

Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã Hội Đông Nam Á (ASSA) nhiệm kỳ 2018-2019, BHXH Việt Nam đã chủ...

25 liên quan

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế ngành BHXH: Nỗ lực đổi mới, hội nhập và phát triển

Năm vừa qua, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục phát triển...

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Hội nghị ASSA 35

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết: Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh vừa ban hành các...

2 liên quan