Chuyện về gia đình cụ Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Văn Hưởng

Chuyện về gia đình cụ Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Văn Hưởng

2 anh em: Nguyễn Văn Huyên (1905–1975) – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nguyễn Văn Hưởng (1910–2001) – Thứ trưởng...

Tạp chí Lịch sử Đảng (Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) số 10-2019

Nguyễn Phú Trọng: Phấn đấu xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện đại, bản sắc và hội nhập,...

71 liên quan

Điệp vụ ở biên giới Ý - Thụy Sỹ

Tháng 1-1961, khi Chính phủ trung lập của Lào được thành lập ở Xiêng Khoảng, chiến sĩ tình báo Huỳnh Anh...

Tạo thế và lực mới để Thủ đô ngày càng phát triển

65 năm sau Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), Hà Nội đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ,...

Ra mắt cuốn sách về Liên Xô và Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương

Cuốn sách đã được Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga xuất bản bản tiếng Nga năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 100 năm...

Liên bang Nga - Việt Nam công bố tư liệu quý về Hội nghị Giơnevơ năm 1954

Chiều ngày 28/8/2019, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà...

Ra mắt sách về Liên Xô và Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất

Sách cung cấp những thông tin, tài liệu có giá trị về Hội nghị Giơnevơ năm 1954, về lịch sử quan hệ quốc...

Công bố gần 200 tài tiệu về quan hệ Việt Nam, Liên Xô trong chiến tranh Đông Dương

Hàng loạt tư liệu về mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô trong chiến tranh Đông Dương từ cơ quan lưu trữ...

3 liên quan

Nhà ngoại giao Lưu Văn Lợi: Một pho từ điển sống

Với cống hiến hơn 60 năm trong ngành, Lưu Văn Lợi được đánh giá là pho từ điển sống của Ngoại giao Việt Nam.