Công tác tư tưởng những năm đầu đổi mới

Công tác tư tưởng những năm đầu đổi mới

Góp phần đổi mới tư duy và nâng cao năng lực phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là nhiệm...

118 liên quan

Kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Lý luận Trung ương

Kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 13 thảo luận góp ý cho dự thảo Báo...

74 liên quan

Kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Lý luận Trung ương

Sáng 28-5, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành kỳ họp thứ 13 thảo luận góp ý cho Dự thảo Báo...

74 liên quan

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 13

Tại kỳ họp lần thứ 13, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận sâu các nội dung: về Chủ đề Đại hội XIII...

Dự thảo Báo cáo Chính trị ĐH 13 được chuẩn bị trong 2 năm

Việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội 13 của Đảng đã được Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập Tiểu...

9 liên quan

Vì sao Văn kiện Đại hội XIII đặt tầm nhìn đất nước đến năm 2045?

Đặt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chính là một điểm mới trong...

Công tác Tuyên giáo tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực

Công tác Tuyên giáo đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn trong năm 2019, góp phần tạo sự thống nhất...

159 liên quan

Tích cực tham mưu trong công tác tư tưởng

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo các cấp ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức học...

159 liên quan

Chuẩn bị nhân sự, hoàn thiện phát triển cương lĩnh nhằm đổi mới toàn diện đất nước

Nhằm sớm đưa Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân,...

234 liên quan

Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Sáng 14-1-2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Đến dự có...

30 liên quan

Xây dựng mục tiêu phát triển trong thời kỳ chiến lược 2021-2030

Sáng 14/11, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội thảo Các quan điểm và mục tiêu phát triển trong...

Rất tai hại nếu để người tham nhũng làm bí thư, bộ trưởng

'Tôi mong muốn chọn được vào Trung ương những người xứng đáng nhất, được nhân dân tín nhiệm. Cần phải sàng...

Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Sau sáu ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp...

Vạch định đường lối, kết nối niềm tin

Ngày 12-10, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII đã tiến hành phiên bế mạc; khép...

55 liên quan

Trung ương thảo luận chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm

Trung ương thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm qua và...

Bàn sâu văn kiện Đại hội XIII, có thảo luận về biển Đông

Những văn kiện quan trọng liên quan đến quốc kế dân sinh sẽ được công bố để nhân dân góp ý.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị phân tích, dự báo về tình hình Biển Đông

'Phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển...

210 liên quan

Trung ương thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương căn cứ vào thực tế đất nước từ đầu nhiệm kỳ...

42 liên quan

'Xác định đột phá chiến lược kinh tế 10 năm tới thật đúng, thật sát'

'Xác định đột phá chiến lược kinh tế 10 năm tới thật đúng, thật sát'

'Xác định mục tiêu, đột phá chiến lược, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội sao cho thật...

42 liên quan

Hôm nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII)

Hôm nay (ngày 7-10), Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) chính thức khai mạc. Dự kiến, trong một tuần làm...

42 liên quan

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11, đặt ra bốn nhóm vấn đề lớn cần...

61 liên quan

Kịp thời tôn vinh doanh nhân tư nhân tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 15 năm 'Ngày Doanh nhân Việt Nam' (13/10/2004-13/10/2019), Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam...

16 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện

Báo cáo chính trị không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, bám sát các nhiệm vụ mà...

44 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

97 liên quan

Thủ tướng: Chiến lược KT-XH phải thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Chủ trì Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, Thủ tướng yêu cầu phải thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc...

44 liên quan

Hà Nội: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW

Mới đây, Đảng ủy Cục THADS TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực...

38 liên quan

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Chiều 16/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức...

234 liên quan

Hà Nội quán triệt, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, đại hội là dịp để sàng lọc cán bộ do vậy phải lựa chọn cán...

30 liên quan

Hà Nội: Không để người thiếu tiêu chuẩn, thiếu gương mẫu vào cấp ủy

Nhấn mạnh việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ tối quan trọng song Bí thư Thành ủy Hà Nội...

111 liên quan

Bộ VHTTDL quán triệt, triển khai kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII đến...

Con người với chiếc bè trên lưng (2): Đã là củi, phải cho vào lò

Bảo thủ là rào cản của Quy luật phủ định, bảo thủ nghĩa là không muốn sự vật mới thay thế sự vật cũ, nghĩa...

Chủ tịch Quốc hội gặp đại diện cộng đồng người Việt tại Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc tiếp tục quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc...

30 liên quan

Nghị định 59: Cấm người có chức vụ, quyền hạn nhận quà tặng dưới mọi hình thức

Nghị định 59 quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián...

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10

Để các nội dung của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) sớm đi vào cuộc sống, các cấp ủy cần tăng cường công...

38 liên quan

Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII

Ngày 19/6, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị...

2 liên quan

Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực

Cấp ủy các cấp kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không...

97 liên quan

'Chưa bao giờ công tác phòng chống tham nhũng lại thực hiện quyết liệt như hiện nay'

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã có những thông tin quan trọng về công tác phòng...

'Tổng Bí thư chỉ đạo sát sao, kỹ lưỡng cho đại hội đảng bộ các cấp'

Sự chỉ đạo kỹ lưỡng như vậy của Tổng Bí thư sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ các cấp ủy trở thành cơ quan quyền...

234 liên quan

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh, các địa phương quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Hôm nay (12/6), tại Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cùng các địa phương (TP Hà Tĩnh,...

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng

Chiều 6/6, Ban Cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội...

Kon Tum thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Chiều 05/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị...

Hội nghị cán bộ thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII)

Ngày 22-5, Thường trực Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị...

234 liên quan

TP.HCM thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10

Chiều 22-5, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị cán bộ TP.HCM nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ...

Tư nhân và động lực

Báo cáo trước Quốc hội hôm khai mạc, ngày 20/5, lãnh đạo Chính phủ khẳng định: 'Phát triển kinh tế tư nhân...

Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới Quốc hội

Ngày 20/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng được...

116 liên quan

Đại hội XIII sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ đưa đất nước phát triển?

Ở Đại hội XIII, chúng ta phải đập tan được tư duy duy ý chí, phải nghiên cứu một cách tích cực, thiết thực...

75 liên quan

Hội nghị Trung ương 10: Những định hướng quan trọng cho Đại hội XIII

Hội nghị Trung ương 10 là bước định hướng những vấn đề căn bản để xây dựng đề cương các văn kiện chuẩn bị...

210 liên quan

'Quê chung' - Một ca khúc xúc động về Bác Hồ

Với ca từ đơn giản, mộc mạc, ca khúc 'Quê chung' được phổ từ thơ của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ do Huyền Trang...

6 liên quan

Thông điệp của Tổng bí thư ở Hội nghị Trung ương 10

Thông điệp của Tổng bí thư ở Hội nghị Trung ương 10

'Lần này, Trung ương bàn thảo, quyết định chỉ là đề cương dự thảo văn kiện, nhưng ở đó kết tinh tầm nhìn,...

1 liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư

Sáng 18/5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc...

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Sáng 18/5/2019, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp phiên bế...

75 liên quan

Nhà báo Nhị Lê: Phát biểu khai mạc TW10 của Tổng Bí thư thể hiện tầm nhìn chiến lược, hoạch định tương lai

Nhà báo Nhị Lê cho rằng, phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 thể hiện tầm nhìn chiến lược,...

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về đại hội đảng bộ các cấp

Hôm nay (17/5), ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Trung ương thảo luận tổ về Báo cáo...

15 liên quan

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Tiếp tục ngày làm việc thứ hai, buổi sáng Hội nghị thảo luận tại tổ về các báo cáo quan trọng, buổi chiều...

116 liên quan

Toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Báo Đầu tư online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú...

Video bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10

Ngày 17/5, Hội nghị lần thứ 10 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII trọng thể khai mạc. Tổng Bí thư,...

Tập trung mọi nguồn lực cho Đại hội Đảng

Các báo cáo trình ra Đại hội XIII của Đảng của địa phương không giống như báo cáo thành tích hằng năm mà...

234 liên quan

Hội nghị Trung ương 10 bàn thảo những gì trong ngày làm việc đầu tiên?

Sau phiên khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận loạt nội dung quan trọng.

75 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân, phải công bằng

Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói cần có cái nhìn công...

65 liên quan

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 10

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

75 liên quan

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10

Hội nghị Trung ương 10 bàn về đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo...

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban...

116 liên quan

Khai mạc Hội nghị Trung ương 10

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng...

74 liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị lần này sẽ thảo luận Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII, chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ...

7 liên quan

Khai mạc hội nghị Trung ương 10

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn...

Sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Giải mã lòng Dân

Vì dân tin tưởng và hy vọng nên mới mong ông có sức khỏe ổn định để tiếp tục lãnh đạo công cuộc đấu tranh...

210 liên quan

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10

Cận cảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 10

Sáng 16-5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà...

74 liên quan

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì Khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Sáng 16/5/2019, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc...

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì Khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Sáng 16/5/2019, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc...

4 liên quan

Khai mạc Hội nghị Trung ương 10, bàn nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước

Sáng nay 16-5, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 khai mạc, thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của...

116 liên quan

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài...

116 liên quan

Những nội dung quan trọng nào sẽ được bàn luận tại Hội nghị Trung ương 10?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp tại Hội nghị Trung ương 10 với...

Hội nghị TƯ 10 bàn nhiều nội dung quan trọng của Đảng và đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và chỉ đạo các phiên họp tại Hội nghị Trung ương 10.

116 liên quan

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đã chạy chức, quyền là không dùng

Hôm nay, 15-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ...

75 liên quan

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 1-4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác...

22 liên quan

Tìm động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, bàn về một số công tác...

Thủ tướng 'đặt hàng' tìm động lực tăng trưởng mới

'Câu hỏi là tìm động lực tăng trưởng mới ở Việt Nam, cần đưa ra Tiểu ban để thảo luận, trong đó có vấn đề...

44 liên quan